Korzystanie z cookies

Nasza strona internetowa korzysta z cookies (ciasteczek). Korzystamy z ciasteczek funkcjonalnych, dzięki którym strona może funkcjonować poprawnie. Takie ciastka pozwalają np. wybierać funkcje strony lub logować się na Twoje konto na naszej stronie. Cookies statystyczne umożliwiają nam zbieranie anonimowych danych statystycznych w celu usprawniania działania strony. Zgoda na zapisywanie cookies statystycznych na Twoim komputerze wynika z Twoich ustawień przeglądarki internetowej. Ta strona używa również cookies reklamowych (w tym definiujących Twoje preferencje), dzięki którym możemy dostarczać Tobie reklamy i treści odpowiadające Twoim zainteresowaniom. Te pliki pochodzą od dostawców usług internetowych. Informacje zawarte w tych plikach cookies będą przetwarzane przez te podmioty. Szczegółowe informacje na temat tych ciasteczek dostępne są w pliku „Informacje na temat cookies” w części „Pliki cookies związane z dostarczaniem reklam”. Informacje o Twoich zainteresowaniach i preferencjach mogą być uznane za dane osobowe. Dzięki niektórym plikom cookie możemy przetwarzać dane osobowe. Ustawienia Twojej przeglądarki decydują o tym, czy wyrażasz zgodę na instalowanie tych ciasteczek. Jeżeli nie godzisz się na instalowanie cookies wybierz przycisk „Nie, dziękuję za wszystkie cookies”. Przygotowaliśmy też bardziej szczegółowe informacje na temat korzystania z cookies oraz przetwarzania danych osobowych:

Proszę wprowadzić swoje dane w celu dokonania rejestracji w programie MyBosch.

  • Rejestracja
  • Potwierdzenie

Prosimy uzupełnić poniższy formularz, aby zarejestrować się w programie MyBosch

Nieprawidłowa informacja
Podane dane są niepoprawne
[global.common.msg.errorminlength]
Wpisane dane wydają się niepoprawne
Nieprawidłowa informacja
Podane dane są niepoprawne
[global.common.msg.errorminlength]
Wpisane dane wydają się niepoprawne
Wybierz zwrot grzecznościowy
Podane dane są niepoprawne
[global.common.msg.errorminlength]
Wpisane dane wydają się niepoprawne
Nieprawidłowa informacja
Podane dane są niepoprawne
[global.common.msg.errorminlength]
Wpisane dane wydają się niepoprawne
Nieprawidłowa informacja
Podane dane są niepoprawne
[global.common.msg.errorminlength]
Wpisane dane wydają się niepoprawne
  • Twoje hasło musi zawierać :
  • Wielkie i małe litery (A - Z, a - z)
  • Przynajmniej jedną cyfrę (0 - 9)
  • Minimum 8 znaków
Siła hasła
Użyj znaków specjalnych do wzmocnienia hasła. Nie używaj hasła z innych stron internetowych.
Nieprawidłowe hasło. Twoje hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków (w tym mała litera, wielka litera, cyfra, znak specjalny np. !,@,#,$,&. Pierwsze 3 znaki nie mogą się powtarzać)
Nieprawidłowa informacja
Podane dane są niepoprawne
Nieprawidłowe hasło. Twoje hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków (w tym mała litera, wielka litera, cyfra, znak specjalny np. !,@,#,$,&. Pierwsze 3 znaki nie mogą się powtarzać)
Wpisane dane wydają się niepoprawne
Nieprawidłowa informacja
Podane dane są niepoprawne
[global.common.msg.errorminlength]
Wpisane dane wydają się niepoprawne
Brak ulicy
Podane dane są niepoprawne
[global.common.msg.errorminlength]
Wpisane dane wydają się niepoprawne
Wprowadź numer domu
Podane dane są niepoprawne
[global.common.msg.errorminlength]
Wpisane dane wydają się niepoprawne
Nieprawidłowa informacja
Podane dane są niepoprawne
[global.common.msg.errorminlength]
Wpisane dane wydają się niepoprawne
Nieprawidłowy format kodu pocztowego (xx-xxx)
Nieprawidłowy format kodu pocztowego (xx-xxx)
[global.common.msg.errorminlength]
Wpisane dane wydają się niepoprawne
Brak miasta/miejscowości
Podane dane są niepoprawne
[global.common.msg.errorminlength]
Wpisane dane wydają się niepoprawne
Nieprawidłowa informacja
Podane dane są niepoprawne
[global.common.msg.errorminlength]
Wpisane dane wydają się niepoprawne
Nieprawidłowa informacja
Nieprawidłowy format NIP (xxx-xxx-xx-xx)
[global.common.msg.errorminlength]
Wpisane dane wydają się niepoprawne
Nieprawidłowa informacja
Podane dane są niepoprawne
[global.common.msg.errorminlength]
Wpisane dane wydają się niepoprawne
Wprowadź numer telefonu
Podane dane są niepoprawne
[global.common.msg.errorminlength]
Wpisane dane wydają się niepoprawne
Nieprawidłowa informacja
Podane dane są niepoprawne
[global.common.msg.errorminlength]
Wpisane dane wydają się niepoprawne
Nieprawidłowa informacja
Podane dane są niepoprawne
[global.common.msg.errorminlength]
Wpisane dane wydają się niepoprawne

Zgoda na otrzymywanie informacji o produktach, usługach i aktualnych promocjach marki Bosch

Jeżeli chcieliby Państwo otrzymywać informacje o oferowanych przez nas produktach i usługach (informacje handlowe) w formie elektronicznej (np. przez e-mail, sms) lub chcieliby Państwo, abyśmy mogli się kontaktować z Państwem, aby przekazywać takie informacje telefonicznie, bardzo prosimy o wyrażenie na to poniższych zgód, zgodnie z Państwa preferencjami. Udzielenie żadnej z poniższych zgód nie jest konieczne do wzięcia przez Państwa udziału w działaniach, w związku z którymi wypełniają Państwo ten formularz.

Nieprawidłowa informacja
Podane dane są niepoprawne
[global.common.msg.errorminlength]
Wpisane dane wydają się niepoprawne
 
Nieprawidłowa informacja
Podane dane są niepoprawne
[global.common.msg.errorminlength]
Wpisane dane wydają się niepoprawne
 
Nieprawidłowa informacja
Podane dane są niepoprawne
[global.common.msg.errorminlength]
Wpisane dane wydają się niepoprawne
 

Powyższe zgody można wycofać w każdym czasie, poprzez złożenie BSH oświadczenia w tym przedmiocie, w szczególności poprzez skorzystanie z linku „wypisz się” podawanym w przesyłanych do Państwa komunikatach marketingowych, poprzez kontakt na adres pocztowy BSH, tj.: Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa lub na adres: Data-Protection-PL@bshg.com. Wycofanie zgody będzie miało skutek w odniesieniu do komunikatów przyszłych, nie zaś komunikatów marketingowych wysyłanych przed wycofaniem zgody.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

[Administrator danych] Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa („BSH”).

[Podstawa podania danych] Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do pełnej i prawidłowej realizacji przez BSH działań, w związku z którymi udostępniają Państwo swoje dane osobowe.

[Cel i podstawa prawna przetwarzania] [Profilowanie] Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez BSH jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne w celu realizacji dla Państwa przez BSH działań, w związku z którymi udostępniają Państwa swoje dane osobowe (tj. wykonywania praw i obowiązków wynikających z regulaminu danego działania BSH) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BSH obejmujących: rozpatrywanie reklamacji, przetwarzanie w celach analitycznych i statystycznych, a także marketing bezpośredni towarów lub usług własnych BSH (jeżeli wyrazili Państwo również ww. zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, przetwarzanie danych będzie odbywało się również w tym celu) oraz profilowanie dotyczące Państwa preferencji w odniesieniu do sprzętu gospodarstwa domowego tak, aby trafiały do Państwa informacje oraz treści marketingowe, które mogą Państwa zainteresować. Dokonywane przez nas profilowanie stanowi formę zautomatyzowanego przetwarzania Państwa danych osobowych i polega wyłącznie na analizie oraz wykorzystywaniu tych danych w celu lepszego dostosowywania przesyłanych Państwu informacji oraz treści marketingowych, a przez to prezentowania Państwu lepiej dopasowanych i zoptymalizowanych treści dotyczących produktów i usług, które potencjalnie mogą Państwa zainteresować. W ramach profilowania możemy łączyć i przetwarzać Państwa dane osobowe. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. b lub f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - określanego mianem „RODO”.


[Okres przetwarzania] Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji przez BSH działań, w związku z którymi udostępnili Państwo swoje dane osobowe, okres rozpatrywania reklamacji dotyczących tych działań, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z tymi działaniami, a w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych oraz w celu profilowania - do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach.

[Państwa prawa] Zgodnie z zasadami określonymi w mających zastosowanie przepisach o ochronie danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie, przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych, statystycznych i analitycznych oraz wobec profilowania.

[Organ ochrony danych osobowych] Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem do organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

[Dane kontaktowe] Jeżeli będą Państwo chcieli zrealizować swoje prawa w odniesieniu do danych osobowych prosimy o wypełnienie formularza pod adresem https://datarequest.bsh-group.com/pl/form?c=pl. Jeżeli będą mieli Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych, prosimy o kontakt z powołanym przez BSH inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: Data-Protection-PL@bshg.com. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się również wysyłając korespondencję na adres: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa. Wycofania (odwołania) zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną można dokonać w każdym czasie poprzez złożenie BSH oświadczenia w tym przedmiocie, w szczególności poprzez skorzystanie z linku „wypisz się” podawanym w przesyłanych do Państwa komunikatach marketingowych, poprzez kontakt na adres pocztowy BSH, tj.: Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa lub na adres: Data-Protection-PL@bshg.com

[Odbiorcy danych] Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty kapitałowo i organizacyjnie powiązane z BSH, stanowiące m.in. spółki dominujące i spółki zależne lub spółki powiązane w stosunku do BSH, które mają siedziby w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi w zakresie call center), księgowi i biegli rewidenci, prawnicy, organy administracji oraz sądy.

Prosimy zapoznać się i zaakceptować regulamin

Nieprawidłowa informacja
Podane dane są niepoprawne
[global.common.msg.errorminlength]
Wpisane dane wydają się niepoprawne
Captcha
Captcha jest obowiązkowy
Podane dane są niepoprawne
[global.common.msg.errorminlength]
Wpisane dane wydają się niepoprawne
Niepoprawna CAPTCHA
* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Jakiego rodzaju informacje będziemy Ci przesyłać?

W MyBosch otrzymasz od nas przydatne porady i wskazówki oraz najnowsze informacje dotyczące Twoich zarejestrowanych urządzeń. Otrzymasz również wiele przydatnych wskazówek, jak na przykład “W jaki sposób usunąć sierść zwierząt z ubrań” , a także interesujące przepisy, wraz z ekskluzywnymi ofertami na doskonałe akcesoria. No i naturalnie, jako członek MyBosch otrzymasz specjalny rabat w naszym sklepie online.

Nasz serwis

Masz problem? Skontaktuj się z nami!
Nasza infolinia serwisowa czynna jest 7 dni w tygodniu przez 24 godziny.

801 191 534

callcenter.lodz@bshg.com

Poznaj markę Bosch

Odkryj jakość, doskonałość i niezawodność.

Infolinia produktowa

Informacje produktowe, dobór urządzeń.
Infolinia produktowa czynna
pon.-pt. godz. 9.00-17.00

wew. 1 +48 22 57 27 600

informacja@bshg.com

MyBosch

Zarejestruj się bezpłatnie i zyskaj niezliczone korzyści!