Korzystanie z cookies

Nasza strona internetowa korzysta z cookies (ciasteczek). Korzystamy z ciasteczek funkcjonalnych, dzięki którym strona może funkcjonować poprawnie. Takie ciastka pozwalają np. wybierać funkcje strony lub logować się na Twoje konto na naszej stronie. Cookies statystyczne umożliwiają nam zbieranie anonimowych danych statystycznych w celu usprawniania działania strony. Zgoda na zapisywanie cookies statystycznych na Twoim komputerze wynika z Twoich ustawień przeglądarki internetowej. Ta strona używa również cookies reklamowych (w tym definiujących Twoje preferencje), dzięki którym możemy dostarczać Tobie reklamy i treści odpowiadające Twoim zainteresowaniom. Te pliki pochodzą od dostawców usług internetowych. Informacje zawarte w tych plikach cookies będą przetwarzane przez te podmioty. Szczegółowe informacje na temat tych ciasteczek dostępne są w pliku „Informacje na temat cookies” w części „Pliki cookies związane z dostarczaniem reklam”. Informacje o Twoich zainteresowaniach i preferencjach mogą być uznane za dane osobowe. Dzięki niektórym plikom cookie możemy przetwarzać dane osobowe. Ustawienia Twojej przeglądarki decydują o tym, czy wyrażasz zgodę na instalowanie tych ciasteczek. Jeżeli nie godzisz się na instalowanie cookies wybierz przycisk „Nie, dziękuję za wszystkie cookies”. Przygotowaliśmy też bardziej szczegółowe informacje na temat korzystania z cookies oraz przetwarzania danych osobowych:

Reklamacje i odstąpienie od umowy

Pouczenie o odstąpieniu od umowy:

Jeśli jesteś konsumentem masz prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, którego weszli Państwo w posiadanie rzeczy, lub którego wskazana przez Państwa osoba trzecia (inna niż przewoźnik) weszła w posiadanie rzeczy.

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 14 czerwca 2014r., poz. 827; dalej „Ustawa” ) powinni Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym powyżej w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można wysłać na adres:

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Centralny Magazyn Serwisu
Sklep Internetowy Bosch
ul. Papiernicza 1
92-312 Łódź

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępnego [TUTAJ] , jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Jeżeli chcesz odstąpić od umowy, pomożemy Ci umówić naszego kuriera. W takim przypadku to my poniesiemy koszty wysłania kuriera. W tym celu prosimy o kontakt z naszym Call Center pod numerem telefonu 801 191 534 (Opłata jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej)

W razie skorzystania z naszego kuriera to my pokrywamy koszty przesyłki. Jeżeli nie chcą Państwo skorzystać z naszego kuriera, wtedy Państwo ponoszą koszty odesłania Artykułu. Prosimy o odesłanie Artykułu wraz z kopią faktury lub kopią zamówienia. Jeśli dokonali Państwo zapłaty za pobraniem, prosimy o podanie informacji o Państwa numerze rachunku bankowego w celu umożliwienia nam dokonania zwrotu pieniędzy.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Reklamacje:

Jeżeli po przejściu własności Artykułu na Klienta stwierdzi on, że dostarczony Artykuł jest uszkodzony lub jest niezgodny z Zamówieniem, Klient może złożyć Sprzedawcy reklamację w związku z dostarczeniem mu uszkodzonego Artykułu lub Artykułu niezgodnego z Zamówieniem:

Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę jest dostarczenie reklamowanego Artykułu wraz z dowodem zakupu tego Artykułu na adres:
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Centralny Magazyn Serwisu
Sklep Internetowy Bosch
ul. Papiernicza 1
92-312 Łódź

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru Zgłoszenia Reklamacyjnego z powodu dostarczenia uszkodzonego Artykułu lub Artykułu niezgodnego z Zamówieniem, który jest dostępny [TUTAJ] , ale nie jest to obowiązkowe.

W ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania Reklamacji, Sprzedawca ustosunkuje się do Reklamacji Klienta i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

Reklamacje związane ze sklepem internetowym:

Reklamacje związane z działalnością Sklepu Internetowego (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe Artykuły znajdujące się w Koszyku) należy wysyłać pod adres: sklep.online@bshg.com lub skorzystać z Formularza kontaktowego: Zadaj pytanie

Szczegółowe informacje odnośnie zasad odstąpienia od umowy oraz składania reklamacji, znajdują się w Regulaminie naszego sklepu internetowego [TUTAJ] .

Powyższe postanowienia dotyczące reklamacji, w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Wzór formularza reklamacyjnego z tytułu rękojmi Sprzedawcy jest dostępny [TUTAJ] .

Internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich – łącze do platformy ODR

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) służącej do pozasądowego rozstrzygania sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ , jak również adres poczty elektronicznej BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o.: sklep.online@bshg.com